Kaštieľ Eberhard (Malinovo)

Kaštieľ Eberhard je stavba v štýle klasicizmu postavená na základoch stredovekej pevnosti, obklopenej vodnou priehradou. Pôvodný vodný hrad sa spomína už v roku 1209. Panstvo patrilo grófom zo Svätého Jura a Pezinka.

divider

V rokoch 1677-1680 sa arcibiskup Szelepcsényi podujal na základnú prestavbu vodného hradu. Prestavbou vznikol renesančný kaštieľ, rovnako ako hrad, obkolesený vodnou priekopou, ktorej časti sa zachovali až dodnes. V tomto období bola k objektu pristavená kaplnka.

Koncom 18. a v 19. storočí patrilo malinovské panstvo Apponyiovcom, ktorí túto poschodovú štvorkrídlovú budovu v prvej polovici 19.storočia prestavali a kaštieľ dostal dnešný klasicistický vzhľad.

V súčasnosti sa v ňom nachádza Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku, ktorej korene siahajú do obdobia prevej Československej republiky. Kaštieľ je obkolesený rozsiahlym anglickým parkom s cudzokrajnými drevinami, ktorý je prístupný pre verejnosť.

Ako sa dostanem ku kaštieľu?

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“