Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela (Veľké Úľany)

Stavba rímskokatolíckeho kostola sv. Michala archanjela začala v r. 1594 v renesančnom štýle, ale pre nepokojné časy nebola dlho dokončená. Podľa údajov ju dokončili až v roku 1670.
divider
V roku 1718 bola pristavaná vysoká veža a o pár desaťročí neskôr bol kostol rozšírili o bočné lode. Kostol bol opravovaný v roku 1958.

Maľba na klenbách kostola pochádza zo začiatku 20. stor. a znázorňuje výjavy zo života svätých. Hlavný oltár sv. Michala archanjela so stĺpovou architektúrou má ústrednú sochu svätca, reliéf Kristovho krstu a Klaňania troch kráľov. Bočné oltáre v neogotickom štýle sú z 1.polovice 19. storočia a sú na nich plastiky Ukrižovaného a svätca.

Ako sa dostanem ku kostolu?

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“