Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba (Nová dedinka)

Kostol sv. Filipa a sv. Jakuba sa nachádza mimo obce a stojí na umelo vytvorenej vyvýšenine, pravdepodobne mohyle z doby halštatskej – staršia doba železná.
divider
Patrí do typickej skupiny tehlových sakrálnych stavieb budovaných na Slovensku od konca 12. storočia. Jeho dispozičné riešenie tvorí tradičný priestor jednoloďového chrámu, ktorý na východe uzatvára svätyňa. Na stenách sa nachádzajú nástenné maľby výjavov s Michalom Archanjelom v chrámovej lodi a so sv. Katarínou vo svätyni zo 14. storočia. Z mladšieho obdobia baroka sa zachovala plastika Madony. Počas storočí prešiel aj tento kostol mnohými premenami. Našťastie, jeho pôvodná stredoveká podstata, stavebná či historicko-architektonická, zostala nezmenená.

Ako sa dostanem ku kostolu?

Splavom

3a - Príjemná rozplavba na Malom Dunaji

Trasa: Bratislava Vrakuňa > Nová Dedinka (prenášanie lodí) > Tomášov

Trvanie: 6 hodín
Náročnosť:
obľúbená, nenáročná trasa

Zaujímavosti na trase: trampská osada "Totemy"

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“