Kostol Božského srdca Ježišovho (Most pri Bratislave)

Pôvodne jednoloďový románsko-gotický kostol  zasvätený svätému Tomášovi je dnes súčasťou novostavby z 20. storočia. Kostolík bol postavený z lomového kameňa okolo roku 1280 a prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v roku 1315.
divider
Významná prestavba sa uskutočnila už niekedy okolo roku 1335 a zrejme súvisela s prevzatím kostolíka Jakubovcami, známou richtárskou rodinou z Bratislavy. Následne bol interiér svätyne vyzdobený novými freskami. Ďalšie opravy si vyžiadal v priebehu 18.storočia kvôli škodám, ktoré vznikli počas protitureckých vojen a v dôsledku zemetrasenia.

Začiatkom 20. storočia už prestáva stredoveká stavba kapacitne postačovať potrebám veriacim a tak sa rozhodlo o stavbe nového chrámu v neorománskom slohu. Ten pristavali z južnej strany k starému kostolíku v roku 1910 tak, že zbúrali južnú stenu jeho lode. 

Ako sa dostanem ku kostolu?

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“