Katolícky kostol (Hegyeshalom)

divider
Najvýznamnejšou pamiatkou, od čias rímskej ríše neustále obývanej obce Hegyeshalom, je gotický katolícky kostol z 13. storočia, ktorý zdobia stredoveké fresky a obdivuhodný barokový oltárny obraz.

Ako sa dostanem ku kostolu?

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“