Katolícky kostol (Magyarkimle)

Obec Kimle obývajú obyvatelia maďarskej, chorvátskej a nemeckej národnosti.
divider
Katolícky kostol v Magyarkimle pochádza z 13. storočia, v 18. storočí bol prestavaný do barokového štýlu.

Ako sa dostanem ku kostolu?

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“