Cintorín (Zálesie)

Cintorín v obci Zálesie vznikol v rokoch 1923 – 1924, kedy vznikla samotná obec.
divider
Cintorín má rozlohu približne 65 árov, je rozdelený na dve časti. Vlastníkom jednej časti je Rímskokatolícka cirkev Ivanka pri Dunaji, vlastníkom druhej časti je Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava - Prievoz. V roku 1969 bol na cintoríne postavený Dom smútku, ktorý bol čiastočne zrekonštruovaný v roku 1997. Správcom cintorína je toho času obec Zálesie.

Ako sa k cintorínu dostanem?

Mapawww.skhu.eu
„Obsah tohto portálu nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“